Martinusfeesten
zaterdag 17 mei

AFGELAST WEGENS CORONA
Steun ons via Trooper: trooper.be/harmoniehalle

Welkom

Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Halle-Kempen doet er alles aan om plezier te beleven aan het samen musiceren. Daarom wordt er op 2 fronten gewerkt: aan de muziek en aan de muzikant.

Er worden muziekstukken van allerlei genres gespeeld: van klassiek tot pop, van opera tot musical en film, van rustige luistermuziek tot swingende ritmes. Onder de kundige leiding van dirigent Patrick Van de Voorde, voormalig beroepsmuzikant bij het Trompetterkorps van de Muziekkapel van de Gidsen, wordt alles ingeoefend. Tijdens het jaar worden enkele concerten gegeven, met het jaarlijkse “harmonie in concert” als orgelpunt: een groot concert met alles erop en eraan.

De muzikanten repeteren op vrijdagavond in hun eigen repetitielokaal, zodat de “after-repetitie” even ontspannend als aangenaam is, wat de groepsgeest natuurlijk bevordert. Extra aanvullende activiteiten zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt bij de vereniging.

Ons lokaal

 • Buitenkant Buitenkant
 • Binnenkant Binnenkant
 • Toog Toog
 • Keuken Keuken

Het gebouw werd opgericht in de "tuin" van de openbare bibliotheek van Halle. Dit gegeven was ook het uitgangspunt: het moest niet zomaar één van de gebouwen in de straat zijn, maar meer een paviljoen, een bouwwerk tussen het publieke toegankelijke groen, dat evenveel meerwaarde aan zijn omgeving geeft als het ervan krijgt.

Deze meerwaarde uit zich in:

 • vormgeving (gebogen dak - natuurlijke, zachte vorm, bovendien aansluitend bij de vormtaal van de openbare bibliotheek)
 • materiaalgebruik (waardoor het gebouw een meer "openbaar" karakter krijgt)
 • toegankelijkheid (inkom richt zich zowel tot straat als tot tuin / park)

Daarenboven werd de nulpas op ± 50cm boven het terrein genomen en is aan de linkerzijde de helft van de gevel opengaand, waardoor een podium gecreëerd wordt. Het gebouw wordt zo herschapen in een "kiosk" van waarop concerten, eucharistievieringen, kortom, allerlei openluchtmanifestaties kunnen gehouden worden. Binnen dit gegeven was ook de inplanting op het terrein van groot belang. Bij een openluchtmanifestatie is het wenselijk dat de toehoorders tussen het groen staan, op voldoende afstand van de straat (rustig, veilig,...), waarbij zowel toeschouwers als uitvoerders best zo weinig mogelijk zon in het gelaat krijgen (verblinding). Het gebouw staat dan ook gericht met "de rug" (achterzijde podium) naar het westen, zodat het tevens een goede beschutting kan vormen tegen neerslag. Een inplanting op ± 18 meter uit de as van de Lotelinglaan, met de smalste gevel als voorgevel was dan ook in dit geval de meest ideale. Zo kan in het midden van het terrein een "open ruimte" afgebakend worden (d.m.v. zitbanken, lage struiken,...) dewelke een pleintje vormt binnen het "park", een prima plaats om te genieten van de natuur of een voorstelling.

Het lokaal van de harmonie wordt verhuurd voor familiefeesten, teerfeesten, ... Fuiven kunnen we echter niet toestaan.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Marleen De Beuckeleer (+32 (0)475/56.87.54).

Geschiedenis

In 1953 was Frans Wouters als grondwerker op "travaux" in Wallonië. Frans was Hallenaar en door de muziekmicrobe gebeten. Op zekere dag kwam hij te weten dat een Waalse muziekvereniging die ophield te bestaan, al haar instrumenten en nog wat ander materiaal voor een ongelooflijk lage prijs van de hand deed.

Frans Wouters en kompaan Flor De Feyter aarzelden niet: het was de gedroomde kans om in Halle een muziekvereniging op te starten. En zo is het dan gekomen dat er in het jaar 1953 enkele koene durvers de koppen bijeen hebben gestoken en een oproep hebben gedaan in de gemeente om over te gaan tot de oprichting van een muziekmaatschappij, wat dan uiteindelijk de "Harmonie Sint-Martinus" is geworden.

Onze voorzitters Onze repetitielokalen Onze dirigenten
Alfons De Rijdt 1953-1955 Zaal bij Flor De Feyter ????-???? Juul Wouters 1953-1954
Albert Van Overloop 1955-1963 Bovenzaal Gemeentehuis Halle ????-???? Theofiel Van der Stappen 1954-1959
August Jacobs 1963-1965 "De Warande" bij Mit en Jaak Smits ????-???? Louis Stuyts 1959-1962
Julien Lepage 1965-1969 "Schuttershof", in de Brakenberg ????-1982 Emiel Huygen 1963-1966
Pol Poppe 1969-1989 Lokaal in de Martinusstraat
ter beschikking gesteld door J. Mariën
1982-2004 Eduard Wuyts 1966-2006
Jos Gysels 1989-1995 Eigen lokaal 'Elite' in de Lotinglaan 42 2004-heden Patrick Van de Voorde 2006-heden
Staf Van Rooy 1995-2001
Peter Vandewal 2001-2015
Johan Stuyts 2015-heden

Repetities

De repetities worden gehouden op vrijdag van 20.00u tot 22.00u in ons lokaal. Enkele foto's:

 • Klaarzetten Klaarzetten
  Het klaarzetten van de stoelen.
 • Repetitie Repetitie
  Tijdens de repetitie.
 • Dirigent Dirigent
  Onze dirigent Patrick
 • Achteraf Achteraf
  Nadien wordt er steevast nog wat gedronken.

Agenda

Contact

Alle officiële contacten met de harmonie verlopen via het bestuur. Voor inlichtingen kan u altijd bij één van de volgende personen terecht :

 • Johan Stuyts
 • Voorzitter
 • 03 464 04 65
 • Olivier Van den Plas
 • Ondervoorzitter
 • 0494 92 64 80
 • Alex Van den Plas
 • Penningmeester
 • 0476 82 88 27
 • Johan Wuyts
 • Secretaris
 • 03 464 09 27

Voor verhuur van het lokaal, gelieve contact op te nemen met Marleen De Beuckeleer: 0475/56.87.54

U kan ons ook bereiken via e-mail: info@harmoniehalle.be

Ons rekeningnummer is BE86 8538 1827 4450.

Daarnaast bent u elke vrijdag welkom tijdens de repetities in ons lokaal:
Zaal Elite
Lotelinglaan 42
2980 Halle-Zoersel