Kermisconcert
zondag 22 september 2024

kermisconcert: 11u30 - 12u30 in ons lokaal
nadien nog gezellig napraten met een hapje en een drankje

Welkom

Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Halle-Kempen doet er alles aan om plezier te beleven aan het samen musiceren. Daarom wordt er op 2 fronten gewerkt: aan de muziek en aan de muzikant.

Er worden muziekstukken van allerlei genres gespeeld: van klassiek tot pop, van opera tot musical en film, van rustige luistermuziek tot swingende ritmes. Onder de kundige leiding van dirigent Patrick Van de Voorde, voormalig beroepsmuzikant bij het Trompetterkorps van de Muziekkapel van de Gidsen, wordt alles ingeoefend. Tijdens het jaar worden enkele concerten gegeven, met het jaarlijkse “harmonie in concert” als orgelpunt: een groot concert met alles erop en eraan.

De muzikanten repeteren op vrijdagavond in hun eigen repetitielokaal, zodat de “after-repetitie” even ontspannend als aangenaam is, wat de groepsgeest natuurlijk bevordert. Extra aanvullende activiteiten zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt bij de vereniging.

Ons lokaal

 • Buitenkant Buitenkant
 • Binnenkant Binnenkant
 • Toog Toog
 • Keuken Keuken

Het gebouw werd opgericht in de "tuin" van de openbare bibliotheek van Halle. Dit gegeven was ook het uitgangspunt: het moest niet zomaar één van de gebouwen in de straat zijn, maar meer een paviljoen, een bouwwerk tussen het publieke toegankelijke groen, dat evenveel meerwaarde aan zijn omgeving geeft als het ervan krijgt.

Deze meerwaarde uit zich in:

 • vormgeving (gebogen dak - natuurlijke, zachte vorm, bovendien aansluitend bij de vormtaal van de openbare bibliotheek)
 • materiaalgebruik (waardoor het gebouw een meer "openbaar" karakter krijgt)
 • toegankelijkheid (inkom richt zich zowel tot straat als tot tuin / park)

Daarenboven werd de nulpas op ± 50cm boven het terrein genomen en is aan de linkerzijde de helft van de gevel opengaand, waardoor een podium gecreëerd wordt. Het gebouw wordt zo herschapen in een "kiosk" van waarop concerten, eucharistievieringen, kortom, allerlei openluchtmanifestaties kunnen gehouden worden. Binnen dit gegeven was ook de inplanting op het terrein van groot belang. Bij een openluchtmanifestatie is het wenselijk dat de toehoorders tussen het groen staan, op voldoende afstand van de straat (rustig, veilig,...), waarbij zowel toeschouwers als uitvoerders best zo weinig mogelijk zon in het gelaat krijgen (verblinding). Het gebouw staat dan ook gericht met "de rug" (achterzijde podium) naar het westen, zodat het tevens een goede beschutting kan vormen tegen neerslag. Een inplanting op ± 18 meter uit de as van de Lotelinglaan, met de smalste gevel als voorgevel was dan ook in dit geval de meest ideale. Zo kan in het midden van het terrein een "open ruimte" afgebakend worden (d.m.v. zitbanken, lage struiken,...) dewelke een pleintje vormt binnen het "park", een prima plaats om te genieten van de natuur of een voorstelling.

Ons lokaal wordt ook verhuurd voor allerlei activiteiten en "bescheiden feestjes", m.a.w. fuiven, trouwfeesten, verjaardagsfeesten, enz. worden niet toegelaten.

Geschiedenis

(gebaseerd op de verslagen van de eerste bestuursvergaderingen en op teksten uit ons vroegere driemaandelijkse verenigingsboekje, waarvan het eerste exemplaar werd uitgegeven in juli 1967)


Tot in de beginjaren ’50 van vorige eeuw, werd voor de muzikale opluistering van een optocht, processie of andere feestelijkheid in Halle, beroep gedaan op de diensten van Fanfare Sint-Amelberga uit buurgemeente Zandhoven (die al sinds 1852 bestond).

Niet dat er geen muzikanten woonden in ons dorp, maar bij gebrek aan een eigen muziekvereniging, speelden die mee in buurdorpen waar er wel een was.

Voor velen was dit al lang een doorn in het oog en de roep naar een eigen muziekvereniging werd dan ook steeds luider.

In 1953 stak het toeval een handje toe: Frans Wouters was in Wallonië aan het werk en kwam daar te weten dat een plaatselijke fanfare gestopt was en haar instrumenten en bijhorend materiaal voor een prikje verkocht.

Frans besefte dat dit een gouden kans was en verwittigde dadelijk zijn dorpsgenoten. Samen met Flor De Feyter en Pierre Wouters werd kort daarop tot de aankoop overgegaan.

Een oproep naar kandidaten om die instrumenten te “bemannen” leverde een groep op van om en bij de 40 personen, deels de reeds ervaren muzikanten die in de buurdorpen meespeelden, deels dorpsgenoten die nog nooit een noot muziek hadden gezien of gespeeld maar enthousiast waren om het te leren.

Op 6 december werd een vergadering gehouden met het oog op de oprichting van een harmonie in de gemeente Halle.

Volgende personen, die we als onze stichters kunnen beschouwen, werden daar genoteerd: Breugelmans Louis, Cleynen Louis, De Feyter Flor, De Pooter Frans, De Rijdt Alfons, Huygen Louis, Ligtvoet Louis, Nuyts Edward, Oorts Gabriël, Roelants Louis, Van Beirendock Jos, Van den Bulck Gustaaf, Verbergt Frans, Wouters Frans, Wouters Jules en Wouters Pierre.

Op 13 december 1953, amper een week later dus, werd tijdens de eerste “officiële” vergadering Harmonie Sint-Martinus opgericht.

Aan Jules Wouters, die ook organist was in onze kerk, werd gevraagd of hij, in afwachting van de aanstelling van een “muziekbestuurder”, bereid was zich voorlopig te willen gelasten met het geven van de lessen in notenleer”. Jules ging daar graag op in en werd zo onze eerste dirigent.

Onder zijn leiding werden de eerste noten en muziekstukken aangeleerd in ons eerste lokaal, bij Flor De Feyter in Halle-Velden. In de Halse bossen werd een eerste poging gedaan om samen op maat te leren stappen en spelen.

Op zondag 28 maart 1954 volgde het eerste publieke optreden: een optocht door het dorp, toegejuicht door een talrijk opgekomen publiek.

Eén van die toehoorders was dorpsgenoot Theofiel Van der Stappen, zelf ervaren muzikant in andere verenigingen. Toen hij vernam dat de functie van “muziekbestuurder” eigenlijk nog altijd vacant was, bood hij zich spontaan aan om de taken van Jules Wouters over te nemen. Dat aanbod werd in dank aanvaard.

Op zondag 25 april paradeerden onze muzikanten al opnieuw door het dorp, met Theofiel Van der Stappen als dirigent en achter onze splinternieuwe vlag, die die dag gewijd werd.

En zo volgden nog vele optredens, o.a. tijdens de kapellekensprocessie in mei, een plechtige processie en een veldfeest in juni en later op het jaar een rondgang met serenade bij ereleden en beschermende leden en bij wel 16 Halse café’s…

Om in betere omstandigheden te kunnen oefenen, werd verhuisd naar de bovenzaal van het gemeentehuis, terwijl de speelplaats van de jongensschool het oefenterrein werd voor de stapmarsen. Het repertoire werd uitgebouwd en er werd deelgenomen aan verschillende muziektornooien die ingericht werden door de Koninklijke Federatie van Katholieke Muziekbonden (later Fedekam).

Zo mocht na enkele jaren worden overgestapt van vierde naar derde afdeling.

In het voorjaar van 1959 werd dhr. Van der Stappen zwaar ziek en kon hij onze harmonie niet meer leiden.

Hij wees het bestuur op Louis Stuyts, een jonge beloftevolle klarinettist uit Sint-Antonius die wel eens zijn geknipte opvolger zou kunnen zijn.

Het bestuur nam contact met hem op en dat resulteerde in zijn aanstelling als onze derde dirigent.

Louis zette het werk van zijn voorganger verder met de focus op muzikale kwaliteit. Hijzelf vervolmaakte zich door na de werkuren naar het conservatorium in Antwerpen te trekken.

Hij nodigde ook gastdirigenten uit en ontving op zondagvoormiddag muzikanten bij hem thuis om ze apart bij te scholen.

Het resultaat liet niet lang op zich wachten: op het kantonnaal tornooi in Grobbendonk, einde 1959, behaalde onze harmonie haar eerste grote prijs in derde afdeling.

Op organisatorisch vlak was onze vereniging ondertussen ook al sinds 9 augustus 1959 omgevormd tot een vzw.

Toen in 1962 zijn werk als startend zelfstandige voor Louis teveel tijd in beslag begon te nemen, werd het dirigeerstokje al eens overgegeven aan onderchef Emiel Huygen.

Toen Louis in 1963 ook nog eens vader werd, nam hij definitief plaats tussen de klarinetten en werd Emiel onze vaste dirigent.

Op 24 juli 1966 werd onze nieuwe vlag gewijd. Ze werd ontworpen en met de hand geborduurd door één van de zusters Trappistinen van Westmalle.

In het najaar van 1966 gaf Emiel Huygen zijn ontslag. De speurtocht naar een nieuwe dirigent leidde tot op het Lisp in Lier, waar Eduard Wuyts woonde. Opnieuw een jong talent, ditmaal een saxofoonvirtuoos, die het vertrouwen kreeg om onze groep te leiden.

Vanaf dan kunnen we spreken van een heuse mijlpaal in onze vereniging. Onder zijn leiding behaalde onze harmonie de volgende 10 jaren elk jaar een eerste prijs op een kantonnaal tornooi.

In 1970 werden we provinciaal kampioen in 3e afdeling. In 1971 behaalden we een eerste prijs op een internationaal tornooi in Tongerlo en in 1972 werden we opnieuw provinciaal kampioen en promoveerden we naar de 2e afdeling.

Zelfs in deze hogere afdeling behaalden we in 1973 op het provinciaal kampioenschap een eerste prijs en mochten we ineens naar 1e afdeling gaan. Die overstap werd echter niet genomen, omdat dit ook tot andere verplichtingen zou leiden, waartoe onze harmonie niet bereid was ze te nemen.

Het programma zat sowieso al overvol met deelnames aan muziekavonden, tornooien, uitstappen (zelfs tot in Duitsland), enz.

Het kwam zover dat sommige Hallenaren begonnen te klagen dat ze de harmonie nog nauwelijks in het eigen dorp te zien kregen.

Vandaar dat beslist werd om in 1974 een muziekavond te organiseren zoals nog niemand in de omstreken had voorgedaan: een hele avond, volledig gevuld met muziek gebracht door eigen muzikanten. Tot dan was het immers de gewoonte om andere muziekverenigingen uit te nodigen op zo’n avond, maar dat jaar, op 16 november 1974, zag onze eerste volledig eigen concertavond het levenslicht.

Dat werd vanaf dan een jaarlijkse traditie, al verschoof het tijdstip in de jaren ’80 wel van het najaar naar het voorjaar, als gevolg van een operatieve ingreep bij dirigent Eduard.

Na 40 jaren van mateloze inzet, gaf Eduard aan dat hij het wat kalmer aan wilde doen en dat hij liever tussen de muzikanten zou plaatsnemen dan ervoor.

De zoektocht naar een opvolger bracht ons ditmaal in Rumst, woonplaats van Patrick Van de Voorde. Als toenmalig beroepsmuzikant bij het Trompetterkorps van de Muziekkapel van de Gidsen en dirigent van de Koninklijke Fanfare De Rupelgalm, vonden we in hem de ideale opvolger.

Sinds 1 september 2006 is hij ondertussen onze dirigent en speelden we met hem in 2019 ons 45e concert.
Onze voorzitters Onze repetitielokalen Onze dirigenten
Alfons De Rijdt 1953-1955 Zaal bij Flor De Feyter ????-???? Juul Wouters 1953-1954
Albert Van Overloop 1955-1963 Bovenzaal Gemeentehuis Halle ????-???? Theofiel Van der Stappen 1954-1959
August Jacobs 1963-1965 "De Warande" bij Mit en Jaak Smits ????-???? Louis Stuyts 1959-1962
Julien Lepage 1965-1969 "Schuttershof", in de Brakenberg ????-1982 Emiel Huygen 1963-1966
Pol Poppe 1969-1989 Lokaal in de Martinusstraat
ter beschikking gesteld door J. Mariën
1982-2004 Eduard Wuyts 1966-2006
Jos Gysels 1989-1995 Eigen lokaal 'Elite' in de Lotinglaan 42 2004-heden Patrick Van de Voorde 2006-heden
Staf Van Rooy 1995-2001
Peter Vandewal 2001-2015
Johan Stuyts 2015-heden

Repetities

De repetities worden gehouden op vrijdag van 20.00u tot 22.00u in ons lokaal. Enkele fotos:

 • Klaarzetten Klaarzetten
  Het klaarzetten van de stoelen.
 • Repetitie Repetitie
  Tijdens de repetitie.
 • Dirigent Dirigent
  Onze dirigent Patrick
 • Achteraf Achteraf
  Nadien wordt er steevast nog wat gedronken.

Agenda

Contact

Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Halle-Kempen vzw
Lotelinglaan 42
2980 Halle-Zoersel
ondernemingsnummer 0410 234 576
RPR Antwerpen
website: www.harmoniehalle.be
email: info@harmoniehalle.be

Alle officiële contacten met de harmonie verlopen via het bestuur. Voor inlichtingen kan u altijd bij één van de volgende personen terecht:

 • Johan Stuyts
 • Voorzitter
 • 03 464 04 65
 • Olivier Van den Plas
 • Ondervoorzitter
 • 0494 92 64 80
 • Luc Kerstens
 • Penningmeester
 • 0474 96 77 46
 • Stephanie Keuppens
 • Secretaris
 • 0472 28 31 29

Voor de huur van onze zaal kan u terecht op het mailadres zaalverhuur@harmoniehalle.be. Onze zaalbeheerder Elly zal met plezier uw vragen beantwoorden en desgewenst verder afspreken..

Voor algemene vragen kan ons bereiken via info@harmoniehalle.be.

Ons rekeningnummer is BE93 1030 9101 5067.

Daarnaast bent u elke vrijdag welkom tijdens de repetities in ons lokaal:
Zaal Elite
Lotelinglaan 42
2980 Halle-Zoersel